Ang nagagawa ng takot

Mahirap husgahan ang mga motibo ng tao kung bakit nila ginagawa o hindi ginagawa, kung bakit nila pinipili o hindi pinipili ang isang bagay.

Matagal ko nang naiisip ang mga bagay na ito ngunit ngayon ko lamang nahanapan ng panahon upang isulat. Napunta ito sa aking isipan nang mga panahong pinag-uusapan namin sa aking klase sa pilosopiya ng relehiyon ang mga taong naniniwala at tinatanggap ang Panginoong Diyos sa panahong malapit na silang kunin ng kamatayan. “Death-bed converters” ang tawag sa kanila at pagkatapos ikwento ito ng aking kamag-aral sa buong klase, tinanong ng aking guro kung hindi ba parang mababaw ang naging dahilan ng mga taong ito. Na kaya lang sila naniwala ay dahil sa takot na baka sa pagtatapos ng kanilang buhay ay mayroon ngang langit at impyerno. Na may buhay pa pala pagkatapos ng buhay na ito sa lupa at kung hindi sila maniniwala ay impyerno ang kanilang bagsak. Tunay nga ba silang naliligtas kahit sa natitira nilang mga sandali? Tunay nga bang sa langit pa rin ang punta nila? Continue reading “Ang nagagawa ng takot”

Advertisements

Tales from Taiwan #3: That Particular Sunny Saturday

Wind turbines – big, bold, and beautiful those large spinning things were. I experienced a lot of sunny days in Taiwan (both literally and figuratively) but that particular sunny Saturday gave me a chance to see them all arranged neatly in rows, spinning and spinning till it blows you away.

Continue reading “Tales from Taiwan #3: That Particular Sunny Saturday”

Tales from Taiwan #2: Rolling Up and Down in Yamay

There are things you might have never done before while you were in your home country. You think you would never be able to do them for the rest of your life – as in ever. Then you suddenly find yourself in a different place and the excitement that courses through your veins has gotten to your nerves and up all the way to your brain. Suddenly, what was once impossible for you becomes possible.

Welcome to Yamay!

Continue reading “Tales from Taiwan #2: Rolling Up and Down in Yamay”